Vanliga frågor

Information till Fastighetsmäklare vid försäljning på Västmannagatan 95Mäklarinformation - Vanliga frågorPå den här sidan finns information rörande vanligt förekommande frågor från mäklare som sålt bostadsrätt i Bostadsrättsföreningen Vårt hem nr 4.


Ansträngning har gjorts för att informationen skall vara så tydlig och rättvisande som möjligt. Denna information är baserad på information från stadgar, årsredovisning, PM, protokoll eller liknande handlingar och det är dessa som gäller i det fall att detta dokument skulle innehålla någon avvikande information.


Har ni ytterligare frågor är ni välkomna att kontakta Styrelsen i Brf Vårt hem nr 4.


FöreningenFöreningens bildande


Föreningen var ursprungligen en bostadsförening (bildad 1916), men omregistrerades till Bostadsrättsförening 1994-12-31.


Förvaltning


Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av Rådrum AB.

Den tekniska förvaltningen sköts av Styrelsen.


Månadsavgift


Vatten, värme, ett källarförråd och ett vindsförråd ingår i avgiften. TV, bredband och gas ingår ej.

Avgiften betalas kvartalsvis i förskott.


Organisationsnummer


702002-5651


Reperationsfond


Föreningens stadgar föreskriver att avsättning till yttre reparationsfond ej skall ske.


Äkta förening?


Föreningen är en sk äkta bostadsrättsförening.ÖverlåtelserJuridisk person som medlem?


Föreningen medger ej juridisk person medlemskap i föreningen.


Pantsättningsavgift


En pantsättningsavgift debiteras bostadsrättshavaren med 1% av prisbasbeloppet.


Samägande med barn/förälder?


Ja, föreningen tillåter samägande, minsta ägarandel skall vara 10%.


Överlåtelseavgift


Vid lägenhetsöverlåtelser debiteras köparen en överlåtelseavgift på 2,5% av prisbasbeloppet.
FastighetenAntal lägenheter


Byggnaden omfattar 2o lägenheter med bostadsrätt. Inga hyresrätter finns i huset.


Balkonger


Balkonger finns till alla lägenheter som har fönster mot gården.


Barnvagnsrum


Något särskilt rum för barnvagnar finns inte i fastigheten.


Fastigheten


Fastighetsbeteckning Smedjan 7.

Byggår 1918.


Fastighetsförbättringar, stammar, etc.


För alla renoveringar i fastigheten, byte av stammar etc, se lista fastighetsförbättringar.


Förråd


Normalt ingår ett vindsförråd och ett källarförråd till varje lägenhet. Förråden är inte direkt knutna till respektive lägenhet, utan förrådsnummer anvisas av föreningen vid inflyttning.


Garage och parkeringsplatser


Föreningen disponerar varken garage eller parkeringsplatser för uthyrning, utan hänvisar till Boendeparkering.


Gemensamhetslokal


Föreningen saknar förenings-/gemensamhetslokal.

Hobbyrum för enklare snickerier/projekt finns i källaren.


Gård


På gården finns cykelparkering med tak och pollare för fastlåsning.

Här finns även trädgårdsmöbler och en gemensam grill.


TV och internet


Uttag i varje lägenhet:

  • IP-Only (Fibermottagare): 100/10 Mbit från A3 ingår. Högre hastighet, TV och telefoni kan tecknas från flera tjänsteleverantörer
  • Com Hem (Multimediauttag): Analog TV ingår. Digital TV, telefoni och Internet kan tecknas
  • Bredbandsbolaget (Ethernet, 100 Mbit). Internet, digital TV och telefoni kan tecknas.


Kommersiella lokaler


I fastigheten finns två kontorslokaler för uthyrning med en total lokalyta om 136 kvm. Uthyrning även av källarutrymme och plats på tak för mobilantenner.


Lägenhetsyta


Föreningens register över lägenheternas yta är baserad på ursprungliga uppgifter från när huset byggdes. Då officiella mätregler har ändrats sedan dess kan lägenhetens "verkliga" yta skilja sig från föreningens register. För att vara säker på lägenhetens aktuella yta rekommenderas att göra en uppmätning.


Post och tidningar


Post till de boende i fastigheten distribueras i fastighetens postboxar i entrén. Dagstidningar läggs i tidningshållaren utanför respektive ytterdörr.


Renovering av lägenhet


Styrelsen skall godkänna alla väsentlig förändring eller renovering av lägenhet, i god tid innan ett eventuellt ingrepp kan påbörjas. Detta gäller särskilt rivning av väggar (oavsett bärande eller ej), omdragning av vatten/avlopp, gas och ventilation. Se PM om lägenhetsrenovering.


Säkerhetsdörrar


Säkerhetsdörrar installerades 2015 till de flesta lägenheter (på medlemmarnas egen bekostnad) i samband med trapphusrenovering. Säkerhetsdörrarna minskar risken för inbrott, ökar brandsäkerheten, samt förbättrar isoleringen mot ljud och drag från trapphuset. För de lägenheter som inte installerat säkerhetsdörr, kan sådan efterbeställas. Önskas detta ska medlemmen kontakta styrelsen.


Tvättstuga och torkrum


Gemensam tvättstuga finns i källaren med två tvättmaskiner, två torktumlare, torkskåp samt utrymme att hänga tvätt i rumstemperatur..


Uppvärmning


Fastigheten värms upp med fjärrvärme.


Vind


Inga planer finns för avyttring av vinden.

Bostadsrättsföreningen Vårt Hem nr 4

Vasastan, Stockholm